• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Представяне на книгата „Охридско утро, софийска привечер:
    Градовете и годините на Иван Снегаров“
    На 28 юни 2022 г. (вторник) от 16:00 ч. в Големия салон на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките (бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17) ще бъде представена книгата на д-р Димитър Христов „Охридско утро, софийска привечер: Градовете и годините на Иван Снегаров“. Монографията е издадена от академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ ...
  • Кръгла маса „Кризи и предизвикателства в Източна Европа 60-те 90-те години на XX в.“
    Институтът за исторически изследвания – БАН беше домакин и организатор на две кръгли маси с международно участие, посветени на кризисни явления в най-новата история на Източна Европа. На 26 май 2022 г., в рамките на двустранния проект с Историческия институт на САН „Срещи България-Словакия“: социални, икономически и политически трансформации, интеграционни предизвикателства (XIX-XXI в.), се проведе ...