ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Състав

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

ЛИЧЕН СЪСТАВ
Членове на секцията са:

доц. д-р Димитър Митев – ръководител
 
 
Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки