Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по класически и нови филологии
Специалност Унгарска филология
Българска Академия на науките
Институт по история
                Секция Помощни исторически науки и информатика
 

Организират

МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

ПО 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОУЧВАНИЯ

Първи колоквиум, 2006:

Първи колоквиум, 2006:

УНГАРИСТИКА

И

МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ

 
с участието на
студенти и докторанти от СУ "Св. Климент Охридски" и Института по история при БАН.
Колоквиумът ще се проведе на
13 декември (сряда) 2006 г. в СУ "Св. Климент Охридски",
 Заседателна зала 1
(Ректорат)

С дискусионния си характер ФОРУМЪТ има за цел да бъде поле за младежка творческа изява и генератор на идеи в изучаването на локалните, регионалните и националните култури и техните взаимовлияния в глобалния свят на нашето съвремие
.