С У  "Св. Климент Охридски"

Българска Академия на науките

Факултет по класически и нови филологии

Институт по история

Специалност Унгарска филология

Секция Помощни исторически науки и информатика

МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

ПО 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОУЧВАНИЯ

Първи колоквиум, 2006:   Първи колоквиум, 2006:

УНГАРИСТИКА

И

МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ

СУ „Св. Климент Охридски”, Ректорат
Заседателна зала № 1
13 декември 2006 г.
София

ПРОГРАМА

09:00 09:15 Откриване

Първо заседание

Водещ:  Христина Соколова

09:15 – 09:30      Мария ДОБРЕВА (Унгаристика) - Биография на една дума: Szerencse / късмет”.
09:30 09:45 Илиана КОСТАДИНОВА (Унгаристика) - Българският език на един унгарски учен: Геза Фехер (1890-1955).
09:45 10:00 Десислава СТОЯНОВА (Унгаристика) - Фразеологизми с компонент "глава" в унгарския, английския и българския език.
10:00 10:15 Атанаска СПАСОВА (Унгаристика) - Спортни термини на унгарски, български и английски език.
10:15 10:30 Кристина ХРИСТОВА (Унгаристика) Наблюдения върху вид творчески подход при Ищван Йоркен и Станислав Стратиев.
10:30 10:45 Кафе-пауза

 

Второ заседание

Водещ:  Илиана Костадинова

10:45 11:00 Дамяна ПАНАЙОТОВА (Унгаристика) - Ласло Наги в Смолян.
11:00 11:15 Тихомир ИВАНОВ (Унгаристика) -  Моята лятна Унгария.
11:15 11:30 Христина СОКОЛОВА (Унгаристика) - Унгарци в Русчук през втората половина на ХІХ в.
11:30 11:45 Tomoki WATANABE (Унгаристика) - Japanese-Hungarian Relations in Historical Perspective.
11:45 12:00 Петър ТАСЕВ (Японистика) - Популярни японски бойни изкуства.
12:00 12:15 Дискусия
12:15 13:00 Обедна почивка

 

Трето заседание

Водещ:  Милена Любенова

13:00 13:15 Анелия ИЛИЕВА (Японистика) - Традиционният японски ден. 
13:15 13:30 Мария МУСТАЙКОВА (Японистика) - Нинджу – японското традиционно изкуство.
13:30 13:45 Кристина МАРИНОВА (Португалистика) - Проявления на бразилската култура - поглед отвън.
13:45 14:00 Милена ЛЮБЕНОВА (ИИ / ИФ - БАН) - Теренни материали за етничнеските и религиозните общности в Архива на Института за фолклор при БАН.
14:00 14:15 Ани МЛАДЕНОВА - Теодора ЙОЧКОВА (Етнология) - Кукерските игри в съвременността.
14:15 14:30 Гергана ПЕТКОВА (Етнология) - Новите типове заведения в София като елемент от културното развитие на демокрацията в България.
14:30 14:45 Дискусия
14:45 15:00 Закриване