• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Среща с учени от Центъра за източноевропейски изследвания към Варшавски университет
    От 10 до 13 април Институтът за исторически изследвания беше домакин на делегация от Центъра за източноевропейски изследвания към Варшавски университет (проф. д-р Хелена Красовска, д-р Давид Колбая, Диана Брутян) и сътрудници на Центъра – проф. д-р Рустис Камунтавичюс (Университет Витаутас Магнус, Литва) и дин Роман Чмелик (директор на Лвовския исторически музей, Украйна). Работното посещение ...
  • Национална научна конференция „България, Европа и светът: традиции и трансформации“
    На 24 и 25 април 2024 година в Института за исторически изследвания ще се проведе национална научна конференция на тема „България, Европа и светът: традиции и трансформации“. Форумът се провежда в рамките на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (РМС 206/07.04.22), изпълнявана в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Програмата на конференцията ...